SISEMINISTEERIUMI ARHITEKTUURIVÕISTLUS

ARCHITECTURE COMPETITION OF MINISTRY OF THE INTERIOR

konkursitöö, 2. preemia
aasta: 2021


arhitektid: AGUR-ANDRI TARMO, ANNA TEMMO, IRINA RAUD

 

Tallinna lahe läänekalda avamine merele on juba aastaid olnud tallinna linna unistus ja arengukontsepsioon, mis on viimased kümnendil hakanud jõudsalt realiseeruma. Siseministeeriumi uue peahoone idee realiseerimine oleks järjekordne samm kvaliteetse linnaruumi arengule Tallinna lahe läänekaldal. Hoone arhitektuurne kontseptsioon tugineb alale koostatud detailplaneeringus määratud ehitusõigusele.


SISEMINISTEERIUMI PEAHOONE arhitektuurne lahendus lähtub meie jaoks kahest olulisest põhimõttest:
• hoone arhitektuurne kompositsioon ja vormikeel peab sobituma IT AGENTUURI hoonega ja moodustama koosmõjus toimiva tervikliku välisruumilise ansambli
• hoone paigutus krundil peab arvestama lähialale kavandatud avaliku ruumi kujundamise visiooniga, samas täitma olulise riigiasutuse struktuurist lähtuvaid turvalisuse nõudeid.


Need kaks olulist põhimõtet on arhitektuurses kontseptsioonis liidetud üheks tervikuks. Funktsionaalselt selge ja hästi seotud ruumikontseptsioon lähtub hoone toimimiseks esitatud nõuetest. Selleks on kavandatud ´´nn. kompaktse ruum´´i põhimõtetest lähtuv hoone maht, kus vastavalt ruumide funktsioonist toimuvad lihtsa, ruudulise plaaniga väliskesta sees funktsioonist lähtuvad muutused korrustel asuvate siseruumide paigutamisel. Kokkusulavuse ja tugeva, kogu hoone sisemust siduva, kompositsioonilise telge moodustab läbi korruste ulatuva liftihalli ja kaarja trepiga fuajee lahendus. Hoone kahe etapilise ehitusprogrammi tõrgeteta realiseerimiseks on kavandanud krunti diagonaalselt läbiv ühendusgalerii, mille eesmärk on täita sissepääsudega seotud turvanõudeid, kui ka ühenduse tagamine ministeeriumi õuealaga ja teises etapis planeeritud ministeeriumi laiendusalaga.