TALLINNA REAALKOOLI JUURDEEHITUSE ARHITEKTUURIVÕISTLUS

ARCHITECTURE COMPETITION OF TALLINN SECONDARY SCIENCE SCHOOL

konkursitöö
aasta: 2022


arhitektid: IRINA RAUD, HENRI RICHARD TALGRE, AGUR-ANDRI TARMO,  ANNA TEMMO

 

Tallinna Reaalkooli laiendamine on pikki aastaid olnud vaieldamatu vajadus, kuid mitmete generatsiooni unistused on jäänudki unistusteks. Loodetavasti realiseerub idee tänastele lastele. Reaalkooli lähiala linnaruumiline keskkond on kujunenud pika aja jooksul ja püsinud muutmatuna mitme põlvkonna linlaste mälus. Koolihoone koos skulptor F. Sannamehe kavandatud Vabadussõja monumendiga on alates Eesti iseseisvumisest muutunud pühaks paigaks, seda nii koolile kui ka linlastele.

Aukartust ja pidulikkust rõhutav linnakeskkond aura on põhjuseks, miks olemasolev koolihoone mälestusala suunal linnaga igapäevaselt ei suhtle, vaid avaneb lõuna ja edelasuunas. Juurdeehituse kavandamine võimendab kooli kui ka avaliku ruumi sidumise vajadust Estonia puiestee suunal. Hoone arhitektuurne lahendus tugineb alale koostatud detailplaneeringus määratud ehitusõigusele.

 

Esitatud arhitektuurne ruumikontseptsioon lähtub järgmistest põhimõtetest:

• koolihoone juurdeehitus on reaalselt kvartali viimane Estonia puiestee äärde rajatav hoonemaht;

• vajadus täiendava avatud avaliku ruumi loomiseks;

• vajadus analüüsida lähipiirkonna väljakujunenud hoonestuse välis- ning siseruumide suhteid, et luua kontrastiks hoonete suletud fassaadidele ümbrust peegelduva tänavafassaadiga hoone;

• kasutada väliruumi loomisel maksimaalselt olemasolevat maapinna reljeefi ja haljastust, mille abil markeerida krundil olevat ajaloolise bastionivööndi kulgu.

 

Need kontseptuaalsed põhimõtted on liidetud arhitektuurses kompositsioonis üheks tervikuks. Selge ja hästi seotud ruumide paigutus loob koolihoones kaasaegse õpikeskkonna, väärtustab veelgi ajaloolise koolihoone atmosfääri ja toob juurdeehituse kaudu hoonesse rohkem transparentsust ja valgust. Selge, range ruumi- ja vormistruktuuriga ajaloolise koolihoone osa liitub diskreetselt juurdeehitusega, läheb sujuvalt üle ´´nn. voolava ruum´´i põhimõttest lähtuvaks kaasaegseks koolikeskkonnaks. Kontrast ja kokkusulavus on meie projektis tähtis ka urbanistlikust aspektist, mistõttu olema kavandanud avaliku tänavaruumi suurendamist ka koolihoone õuealale.