VALGA VABADUSE TÄNAVA ARHITEKTUURIVÕISTLUS

ARCHITECTURE COMPETITION OF VALGA VABADUSE STREET

konkursitöö

I koht
aasta: 2022

arhitektid: IRINA RAUD, HENRI RICHARD TALGRE, ELEONORA BUBLIKOVA,  AGUR-ANDRI TARMO 

Valga Vabaduse tänava arhitektuurivõistluse eesmärk on muuta tänava avalik ruum aktiivsemaks ja mugavamaks kõigile liiklejatele ja toetada seeläbi seal asuvate äride ja asutuste tööd ning pakkuda ka olemasolevale lisaks uusi võimalusi. Oleme oma töös põhjalikult analüüsinud ala ruumilise arengu võimalusi, et selle põhjal pakkuda ideid kaasaegse linnaruumilise keskkonna loomiseks, kaasates nii olemasolevat tehis- ja looduskeskkonda kui ka lisades uusi tegevusi ja ruumielamusi. Väliruumi arhitektuurse idee eesmärk on täiendada olemasolevat ruumistruktuuri, lisades uusi ruumielemente, mis arvestavad olevat mastaapi, miljööd ja traditsioone. Linnaruumi rikastavaid kujundeid on palju, kuid meie jaoks on oluline leida just Vabaduse tänavale iseloomulik välisruumi element.

Vabaduse tänavale on omane perimetraalne hoonestus, mis on valdavalt seotud KANGIALUSETE JA PIIRDEAEDADEGA, moodustades seeläbi ühtse tänavaseina. Kuid hoonete vahel paiknevad läbipaistmatud piirdeaiad, näotud kuurid ja pimedad kangialused vähendavad oluliselt tänavaruumi atraktiivsust. Just selle, tänase, tänavaruumi negatiivse elemendi asendamine on meie ettepanekul heaks eelduseks ja võimaluseks tuua tänavale rohkem aktiivsust, rohelust ja luua kohati visuaalne ühendus õuealaga. Vabaduse tänava avaliku ruumi parendamisel peame oluliseks järgmisi põhimõtteid:

• aktiveerida tänava, kui ajaloolise ühendustee ja tänase Valga peatänava ruumikasutust,

• siduda tänaval ja lähialal asuvad olemasolevad ja kavandatavad avalikud hooned, kauplused, teenindusasutused ja elamud ühiselt toimivaks aktiivsemaks välisruumiks,

• jagada ümber tänavaruumi kasutusalad, luua paremad liikumistingimused.