Erutus ja  põnevus on  tunne, mida ikka ja jälle kogeme, kui alustame uue projektiga. Arhitekti vastutus oma töö tulemuse eest on saatnud meie tegemisi kõik aastad.


Mis on oluline, et teha oma tööd ja kas see on üldse töö või hoopis elustiil?


Kuidas sõnastada meie töö ja loomingu eesmärki, mida soovime saavutada ja mida oleme saavutanud?


Eeldame ja loodame, et hoone mille me projekteerime oleks rohkem kui ehitis. Reeglite ja tunnete, reeglite ja looduse, reeglite ja soovide ühismõju saavutamine on see, mille poole oleme oma loomingus püüelnud. Arhitekt töötab ruumis ja arhitekt loob ruumi, see on  meie töö reaalsus ja ka kõige olulisem eesmärk, loodetavasti tulemuslik.


Linnad ei koosne ainult majadest ja tänavatest, vaid   ka  inimestest ja nende unistustest, nii arvas Augustinus, keskaja filosoof ja teoloog ning kummalisel kombel  peame seda  ikka ja jälle meelde tuletama, seda, et inimese rahulolu linnaruumis  peab olema lähtepunktiks ka tänapäeva linna arengus, olgu siis tegu nii ajaloolises kui  uues ruumis. Linnade funktsioonid, linnaruumi tihedus, hoonete arhitektuur on pidevalt muutuvad, luues muutuvaid tingimusi nii eluks, tööks kui puhkuseks, nn. elustiili.


Meie eesmärk on elustiili tekkele ja olemusele kaasa aidata.