PÄRNU KESKVÄLJAKU JA PIKA TÄNAVA PIIRKONNA ARHITEKTUURIVÕISTLUS

ARCHITECTURE COMPETITION OF PÄRNU CENTRAL SQUARE AND PIKK STREET AREA

konkursitöö, 2. preemia
aasta: 2021


arhitektid: AGUR-ANDRI TARMO, ANNA TEMMO, IRINA RAUD, ERKKI TAMMELEHT, HENRI RICHARD TALGRE

 

Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arenguidee lähtub linnamaastiku kontseptsioonist, kus hoonetest moodustunud erineva struktuuri ja tihedusega tehisruumid on seotud eelkõige jalakäijate teede ja haljasalade abil ühtseks tervikuks.