RAADI PIIRKONNA VISIOONIETTEPANEK

RAADI MASTERPLAN

konkursitöö, 1. preemia

aasta: 2020

arhitektid: IRINA RAUD, AGUR-ANDRI TARMO, HENRI RICHARD TALGRE, ANNA TEMMO